Deklaracja
Zapraszamy do wypełnienia deklaracji przystąpienia do naszej przychodni. Wszystkie Państwa wizyty będą w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Deklaracje należy pobrać a następnie wydrukować. Wypełnioną deklarację można zostawić w rejestracji w naszej placówce.

Medycyna Pracy

Informacja dla Pracodawców:

Z przepisów o służbie medycyny pracy wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami.

NASZA OFERTA: Objęcie kompleksową opieką profilaktyczną pracowników zakładów pracy z którymi zostaną podpisane stosowne umowy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub przygotowania indywidualnej oferty dla danego Zakładu Pracy prosimy o kontakt:
tel./fax 41 345 18 58 lub 514 344 916
polmomed@gmail.com

Badania Medycyny Pracy wykonywane są odpłatnie na podstawie skierowania wydanego przez Pracodawcą. Wszystkie badania będą zrealizowane w ciągu jednego dnia po uprzednim ustaleniu terminu.